آلبوم رخدادها و مراسم مدرسه

مراسم جشن میلاد حضرت زهرا - 24 اسفندماه 95
مراسم ایام فاطمیه - سرکارخانم تشکر - اسفندماه 1395
تقدیر از کتابدار مدرسه و فعاّلان در عرصه کتاب و کتابخوانی، 26 آبان ماه 1395
بازدید از کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی ، 23 آبان ماه 1395
کارگاه دو روزه پژوهشی  تربیت مربی نرم افزارهای نور 8/12- 1395/8/13
مدرسه علمیه کریمه اهل بیت س
بازدید مدیریت استان از مدرسه 2 آبان ماه1395